Chia sẻ API tinypng.com – trình nén ảnh tốt nhất cho Website của bạn

Theo các bạn trình nén ảnh nào là tốt nhất?
Theo đánh giá cá nhân thì https://tinypng.com/ là tốt nhất.
Nhưng giá rất mắc =.=
—————
Sau đây là cách lách: Bạn có thêm và xóa nhiều API để dùng free, mỗi API có thể nén đc 500 ảnh.
Vậy nên tạo hàng loạt API có thể nén free 
——————–
Sau đây là danh sách API mình tạo. Bạn có thể sử dụng và đóng góp nhé.
Comment API của bạn để add vào list. Xin cám ơn
——————

4vqr1RmTPHbh1teGyCTbelZG4Gevz2SQ

ew4HcZcYeeA2C69v5Qie0nzUmyxJ6z1o

r1Dmsj4atVQDoF1szBK9obNQd6Kc6L9y

ITneo24isXfk31hOSQ2hpZVjxAeTMArN

SquDxp5kSgCYOKgFI1vVMsMS0BaxiAsm

jaX725s78Fi9dQyll49oMAiTVzA1AcCP

j-GhCwISWq-01iMkH4Di_pS5ktX2kCT6
8AJl0tiwpGuZlsfk8nujPBtcRTofJN3Y
rBp8-n2-tYwv6lbaDncBYYzMJa0jvuCg
Dq1IkTXg55dVS57u_ay2VyAiLzGEENkn
P-7OE2DjW5U_2XjsMi10illHeCRsmWjT
8AJl0tiwpGuZlsfk8nujPBtcRTofJN3Y
—————–

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *